Maak je eigen Xl4Civil Excel spreadsheets

met functionaliteit voor de Civiel Ingenieur

Xl4Civil bespaart veel tijd bij het maken van constructieberekeningen.

Functionaliteit

Doorsneden met polygonen, lijnen en punten en niet-lineair materiaalgedrag

Eindige Elementen

Bereken de krachtswerking in een raamwerk

Geotechniek

Lees GEF-sonderingen in bepaal het puntdraagvermogen volgens Koppejan

Geometrische functies

Wiskunde

Interpolatie en integratie

Staal

Eigenschappen van bouten en profielen

Doorsnede analyse

Analyse binnen luttele seconden

Bereken doorsnedes op enkele en/of dubbele buiging in combinatie met normaalkracht.

Een doorsnede bestaat uit polygonen (veelhoeken), lijnen en/of punten.

Specificeer materialen met niet-lineair materiaalgedrag.

Bereken het uiterst opneembaar moment of bereken de spanningen bij gegeven belasting.

Laat grafisch de spanningen en neutrale lijn zien met functies.

Eindige elementen (EEM)

Snel raamwerken toetsen

Met de EEM kan een 2D-raamwerk worden getoetst op doorsnedekrachten en vervormingen.

Staven kunnen vast of scharnierend worden bevestigd en opleggingen kunnen verend of vast worden ingevoerd.

Belastingen kunnen worden aangebracht op staven en op knopen.

Voor grafische verwerking van de uitvoer zijn er diverse functies om de constructie, belastingen en resultaten te laten zien.

Geotechniek

GEF Sonderingen inlezen en toetsen

Met de geotechnische functies kunnen GEF-bestanden worden ingelezen en het draagvermogen van de punt volgens Koppejan worden berekend.

De indeling van grondsoorten volgens Robertson geeft snel een beeld van de bodemopbouw.

Bereken de spanningen onder een vierkante plaat volgens Boussinesq in het vlak of als functie van de diepte.

Geometrie

Praktische geometrische functies

Bepaal oppervlaktegrootheden van willekeurige vormen.

Bereken snijpunten van lijnen en cirkels.

Bereken de afstand van punten tot een set van lijnen.

Bereken polygonen die door een lijn worden gesneden.

Er zijn diverse functies waarmee data voor grafieken kan worden gegenereerd.

Wiskunde

Alledaagse functionaliteit

Interpoleer een functie met één of twee variabelen.

Integreer een functie

Gebruik Least-Squares fitting om een dataset in formule om te zetten.

Staal

Profielen bibliotheek

Bibliotheek met de meest gangbare profielen en damwanden

Eigenschappen van bouten

Formules voor λ en χ voor knikberekeningen

“Mijn ervaring en hobby komen samen in Xl4Civil, ik werk nu sneller en efficiënter.”

Douwe Dijkstra

Geïnteresseerd?

Hoe werkt Xl4Civil en hoe krijg ik een licentie?

Scroll naar boven